vrijdag 23 augustus 2013

To celebrate my new job

Sinds deze maand werk ik bij University College Roosevelt in Middelburg. Deze academische opleiding heeft de Universiteit Utrecht als moeder universiteit. De eisen en standards zijn erg hoog, zowel voor studenten als docenten. Docenten worden overigens aangesproken met Professor. De universiteit heeft namelijk een Amerikaanse opzet, waarbij dat gebruikelijk is. De voertaal is Engels, ook onder Nederlandstalige collega's, maar in mijn klas is het Frans.
Studenten volgen vier vakken van vier uur per week en worden geacht  voor elk vak 10 uur zelfstandig te werken. Dat komt op 56 uur per week!
Zowel gisteren als vandaag ben ik door collega's zo goed mogelijk bijgepraat en ingewerkt. Om even te ontspannen lunch ik op het terras van de Marokkaanse winkel Kantra. Ik drink natuurlijk muntthee en een een pastilla kip.

1 opmerking: